توضیحات محصول

کسب و کار الکترونیکی e-Business
۲۱ صفحه word-فهرست ندارد-شمارش دارد.

تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش از طریق رسانه‌های دیجیتالی اما کسب و کار الکترونیکی دربرگیرنده تجارت الکترونیکی بوده و شامل نرم افزارهای کاربردی front and back office است. کسب و کار الکترونیکی موتوری را برای کسب و کار مدرن فراهم می‌کند. کسب و کار الکترونیکی تنها مربوط به مبادلات تجارت الکترونیکی نیست بلکه تعریف مجدد مدل‌های کسب و کار با کمک تکنولوژی برای ماکزیمم کردن ارزش ایجاد شده برای مشتری است.
کسب و کار الکترونیکی استفاده از اینترنت و سایر شبکه‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی برای پشتیبانی از تجارت الکترونیکی، همکاری و ارتباطات و فرایندهای مبتنی بر وب در درون و بین شرکت‌ها و با مشتریان و شرکایشان می‌باشد.
سیستم‌های عملیاتی میان وظیفه ای
ادغام و انسجام بخش‌های عملیاتی شرکت یک مساله مهم و بحرانی در سازمان‌هایی است که در پی حفظ مزیت رقابتی هستند. انسجام برای موفقیت یک امر کلیدی است و تسهیم اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای هر کاربر در هرکجا و هرزمان بسیار مهم است. سیستم‌های اطلاعاتی در دنیای تجارت، معمولاً ترکیبات منسجمی از سیستم‌های عملیاتی متصل به یکدیگر می‌باشند. این سیستم‌ها از فرایند‌های تجاری مانند توسعه محصول، تولید، توزیع، مدیریت سفارشات و پشتیبانی مشتری و… پشتیبانی می‌کنند. بسیاری از سازمان‌ها از فناوری اطلاعات برای توسعه سیستم‌های عملیاتی متصل با یکدیگر استفاده می کنند. این سیستم‌ها مرزهای عملیات سنتی تجاری را به‌هم پیوند می‌زنند تا فرایند‌های تجاری کلیدی را در تمام سازمان مورد حمایت قرار داده و بهبود دهند. این سازمان‌ها به سیستم‌های عملیاتی میان وظیفه ای، بعنوان یک روش استراتژیک استفاده از فناوری اطلاعات برای تسهیم اطلاعات و بهبود کارایی و اثربخشی فرایندهای تجاری که به دستیابی سازمان به اهداف استراتژیکش کمک می‌کند، می‌نگرند. در ادامه این گفتار ابتدا اشاره ای به مبحث فرایند گرایی داریم و سپس به بحث در مورد سیستمهایی که بر اساس مفهوم فرایند گرایی بوجود آمده اند مانند سیستمهای ERP، سیستمهای SCM و CRM می پردازیم.

فرایند گرایی

حرکت از سازمانهای وظیفه ای به سمت سازمانهای فرآیند گرا
سازمانهای وظیفه ای
۲۰۰ سال قبل از این آدام اسمیت در کارخانه خود به این نکته پی برد که با شکستن کار به اجزای کوچکتر و تقسیم آن بین کارگران، می تواند به کارایی بیشتری دست پیدا کند. و از اینجا بود که گرایش به تقسیم کار حدود ۲۰۰ سال مدل اساسی ساختار سازمانی بود. اواخر قرن ۱۹ مدیریت از مالکیت جدا شد. تا قبل ازآن صاحبان و مالکان کارخانجات و سازمانها به عنوان مدیران آن شناخته می شدند ولی از این زمان به بعد دیگر مالکیت از مدیریت جدا شد. در همان سالها ج.پ. مورگان ، آندرو گارنگی و جی. دی. روکفر با استفاده از اصول اساسی مطرح شده توسط آدام اسمیت و اصول جدید مدیریتی که بر مبنای سلسله مراتب بود شروع به ساختار بندی مجدد صنایع آمریکا کردند. حدود بیست سال بعد هنری فورد و سپس آلفرد اسلون شروع به طراحی مجدد شرکتهای خود کردند. و این کار را بر اساس مدل تجاری ای انجام دادند که بر دستور و کنترل، متمرکز سازی، کارکنان مرکزی، مفهوم مدیریت نیروی کار و بودجه و کنترل تکیه داشت. نهایتا این مدل منجر به شکل گیری مدل وظیفه ای رایج کنونی شد.
این مدل با کوچک کردن حیطه کار با عث می شد که افراد در کار خود تخصص لازم را زود به دست آورند و در انجام وظیفه خود خبره شوند. به این لحاظ مدل وظیفه ای با عث بهبود عملکرد سازمانی می شد. همچنین این مدل سازمانها را قادر می ساخت تا افراد ی که دارای مهارتهای خاص و کمیاب هستند را برای خود حفظ کنند و از طرفی نیروی کار و منابع مصرفی را به بهترین شکل در سازمان به کار گیرند – دو عامل عمده وکلیدی موفقیت در آن سالها. برای هماهنگی بین وظایف مختلف و مدیریت جریان اطلاعات در طول سازمان به سلسله مراتبی از مدیران نیاز بود. هرچه هماهنگی بین واحدهای مختلف در مورد استفاده از منابع بیشتر باشد، سازمان سود آور تر خواهد بود.
نمودار سازمانی شکل ۱ دیدگاه وظیفه ای را به بهترین شکل نشان می دهد. در این شکل نشان داده شده است که افراد مختلف به منظور عملکرد هر چه بهتر حول یک محور اصلی در مورد یک وظیفه گرد هم می آیند. . آنچه که نشان داده نشده است جایگاه مشتری و همچنین چرایی، ماهیت و چگونگی انجام فرآیند تجاری مورد نظر است. همین طور ارزش افزوده ای که برای راضی نگه داشتن یک مشتری در طول سازمان بوجود می آیند در این شکل دیده نمی شود و به قولی “آنچه که به چشم نیاید در ذهن هم خطور نمی کند” . تفکر وظیفه ای باعث خواهد شد که سازمان مجموعه ای از رؤسا و وظایف دیده شود. آنچه که مسلم است سازمانهای وظیفه ای بیش از آنکه بر ارزشهای مورد نظر مشتریان خود توجه داشته باشند بر ساختار قدرت و تخصص تمر کز می کنند.

دیدگاه‌ها

    You must log in and be a buyer of this محصول to submit a review.

    نظری بدهید