توضیحات محصول

نمودار er پایگاه داده 

صفات موجودیت های دانشگاه
دانشجو: نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، کدملی، تاریخ تولد، محل تولد، آدرس، تلفن
استاد: نام، نام خانوادگی، کدملی، تخصص، مدرک تحصیلی، آ.دفترکار، آدرس، تلفن
درس: عنوان درس، شماره درس، تعداد واحد
گروه درسی: نام گروه، شماره گروه، شماره درس، شماره دانشجو، ترم، نام استاد

 

دیدگاه‌ها

    You must log in and be a buyer of this محصول to submit a review.

    نظری بدهید