توضیحات محصول

dfd سیستم انتخاب واحد دانشگاه

با توجه به دروس پاس شده در ترم قبل و همچنین معدل دروس ترم قبل، دروس و تعداد واحد قابل ارائه در ترم جدید را مشخص میکند. این سیستم در صورت انتخاب دروسی که تداخل زمانی با هم داشته باشند و یا عدم رعایت دروس پیش نیاز و هم نیاز، پیغام و هشدار های لازم را به اطلاع کاربر می رساند. پس از انتخاب واحد، این سیستم شهریه ی ترم را مشخص میکند.
چه کسانی با سیستم کار میکنند.در این پروژه که برای در مهندسی نرم افزار قابل استفاده است که با عنوان سیستم انخاب واحد دانشگاه مورد بررسی قرار دادیم

۲۱ صفحه به همراه فهرست مطالب و به صورت صفحه بندی می باشد.

فهرست مطالب dfd سیستم انتخاب واحد دانشگاه
توضیح
سطح صفر
سطح یک
سطح دو: برنامه ریزی دروس
سطح دو: ارتباط با دانشجو
سطح دو: تعیین تعداد واحد مجاز
سطح دو: بررسی انتخاب واحد
سطح دو: محاسبه ی شهریه
سطح دو: پرداخت الکترونیکی
DFD سطح سه ارتباط با دانشجو

 

دیدگاه‌ها

    You must log in and be a buyer of this محصول to submit a review.

    نظری بدهید