توضیحات محصول

حل کامل تمرین کتاب برنامه سازی ۳ سی شارپ #c
این پکیج شامل کلیه تمرینات به همراه فایل اجرایی به همراه کلیه نمونه سوالات این درس

 

اول آشنایی با چند کنترل جدید

۱ ۱ ایجاد فرم ورود اطلاعات فردی
۲ ۱ کنترل عددی افزایشی کاهشی
۳ ۱ کادر محاوره ای پیام
خودآزمایی فصل اول
تمرینات برنامه نویسی فصل اول
فعالیت
واژگان و اصطلاحات انگلیسی فصل اول

دوم رویدادهای ماوس و صفحه کلید

۱ ۲ رویدادهای ماوس
۲ ۲ رویدادهای صفحه کلید
خودآزمایی فصل دوم
تمرینات برنامه نویسی فصل دوم
فعالیت
واژگان و اصطلاحات انگلیسی فصل دوم

سوم منو

۱ ۳ استفاده از منو در واسط گرافیکی کاربر
۲ ۳ امکانات منو
۱ ۲ ۳ جدا کننده بین گزینه ها
۲ ۲ ۳ اضافه کردن آیکن به منوها
۳ ۲ ۳ ایجاد کلید دسترسی
۴ ۲ ۳ ایجاد کلید میان بر
۳ ۳ طراحی منوی استاندارد
۴ ۳ واکنش نسبت به گزینه های منو
۵ ۳ منوی زمینه
خودآزمایی فصل سوم
تمرینات برنامه نویسی فصل سوم
فعالیت
واژگان و اصطلاحات انگلیسی فصل سوم

چهارم شیء و کلاس

۱ ۴ مفهوم شیء و کلاس
۲ ۴ اشیاء آشنا
۳ ۴ اشیاء چگونه ساخته می شوند؟
۴ ۴ شیء گرایی
۵ ۴ تعریف و به کارگیری متد
۶ ۴ استفاه از کلاس و شیء
۷ ۴ دسترسی به فیلدها و متدهای یک شیء
۸ ۴ توصیف کننده ها
۹ ۴ متدسازنده
خودآزمایی فصل چهارم
تمرینات برنامه نویسی فصل چهارم
فعالیت
واژگان و اصطلاحات انگلیسی فصل چهارم

پنجم فایل

۱ ۵ فایل چیست
۲ ۵ استفاده از راهنمای برنامه
خودآزمایی فصل پنجم
تمرینات برنامه نویسی فصل پنجم
فعالیت
واژگان و اصطلاحات انگلیسی فصل پنجم

ششم پایگاه داده

۱ ۶ پایگاه داده چیست
و استفاده از آن Visual studio 2 6 ایجا پایگاه داده توسط
۳ ۶ انواع کلاس ها و ابزارهای کار با پایگاه داده
DataGridView 1 3 6 ابزار
BindingSource 2 3 6 ابزار
DataSet 3 3 6 ابزار
TableAdapter 4 3 6 ابزار
خودآزمایی فصل ششم
تمرینات برنامه نویسی فصل ششم
فعالیت
واژگان و اصطلاحات انگلیسی فصل ششم

 

 

 

الگوریتم یا روش انجام کار
Windows Form یک پروژه جدید از نوع VS 1 ایجاد یک پروژه ویندوزی :در برنامه در مسیر مشخصی بسازید. Entry Information با نام پروژه Application ۲ درج کنترل ها :ساخت یک فرم ورود اطلاعات مانند شکل ١ ١ ساده است و پیچیدگی خاصی ندارد. تنها کنترلی که در فرم وجود دارد، که قبلاً با آن برخورد نکرده ایم، قسمت انتخاب جنسیت است که می توان با کلیک بر روی دایره ها )دکمه ها(، جنسیت مرد یا زن را انتخاب کرد. این دکمه ها، به دکمه رادیویی ۱ معروف هستند. چرا؟
۱ Radio Button
۳ در کنترل دکمه رادیویی، فقط یک گزینه حق انتخاب دارد. در روی فرم ها نیز معمولاً برای انتخاب یک مورد از بین دو یا چند مورد، مانند انتخاب جنسیت ،) )مرد ۱، زن ۲(، انتخاب رنگ زمینه )سبز، آبی، قرمز( و یا انتخاب نحوه پرداخت )نقدی ۳، کارت ۴ چک از دکمه های رادیویی استفاده می کنیم. مثلاً برای انتخاب جنسیت نیاز به دو دکمه رادیویی مراجعه و کنترل Common Controls است. برای اضافه کردن کنترل دکمه رادیویی، به جعبه ابزار ) را به فرم اضافه می کنیم. )شکل ٢ ١ RadioButton

بوط به دکمه “انصراف” می تواند چنین باشد: EH بنابراین، متد

Private void cancelButton_ Click(object sender, EventArgs e)
{
string message = “؟ ; “آیا قصد دارید از برنامه خارج شوید
string caption = ” ; “هشدار
DialogResult result = MessageBox. Show (message, caption,
MessageBox Buttons. YesNo);
if (result = = Dialog Result. Yes)
{this. Close() ;

Directory متدهای پرکاربرد کلاس

a

متدهای پرکاربرد کلاسpath

b

 جدول متدهای پرکاربرد کلاسfile

c

حل کامل تمرین کتاب برنامه سازی ۲ سی شارپ #c

حل کامل تمرین کتاب برنامه سازی ۲ سی شارپ #c

دیدگاه‌ها

    You must log in and be a buyer of this محصول to submit a review.

    نظری بدهید